iPhone

Forum

News And Update

ปัญหาเกี่ยวกับ Login and Registration

ปัญหาเกี่ยวกับ Login and Registration

เมื่อ สมัครแล้ว ทางเวปไซต์ จะส่ง e-mail ยืนยันตัวตนของท่านไปทาง email ที่ใ้ช้ในการสมัคร ภายใน e-mail จะมี username กับ password ไปให้ พร้อมกับ Activate Link Code ให้กดที่ link แล้วจากนั้นจึงจะสามารถ login เข้าใช้งานใน เวปไซต์ได้ทันที

สมัครแล้ว แต่ไม่ได้รับ e-mail ยืนยัน

ให้เข้าไปตรวจสอบใน spam หรือ ถังขยะ บางที email ของท่าน อาจยังไม่รู้จัก email จาก @iphoneinthailand.com จึงส่ง mail ไปไว้ใน spam หรือ ถังขยะ

ทำไมลอกอินไม่ได้

มีหลายสาเหตุครับ อย่างแรก ต้องมั่นใจว่า ใส่ชื่อ Username กับ Password ถูกต้องหรือไม่ ตรวรสอบภาษา หรือ CapLock ให้ถูกต้อง ถ้าไม่ได้ ให้ติดต่อทีมงาน เพื่อทำจะทำการแก้ไขให้นะครับ

ถ้าไม่ได้จริงๆ อีเมล์ หรือ โทรมาครับ เดี๋ยวผม Activate ให้เองครับ

ติดต่อ kruttha@hotmail.com หรือ โทร 089-8932295